Realitní poradna

Úvěrová smlouva

Sjednáte-li si úvěr k úhradě kupní ceny, uzavře s Vámi banka úvěrovou smlouvu. V ní jsou uvedeny podmínky, za kterých Vám banka úvěr poskytuje.

Potřebujete úvěr k úhradě kupní ceny za nemovitost?
Spolupracujeme s vybranými bankami a stavebními spořitelnami.

Zástavní právo

Zástavní právo slouží k zajištění peněžitého dluhu. Smluvní zástavní právo se zřizuje smlouvou. Předmětem takové smlouvy je zástava, která může být v případě nesplacení zajišťovaného dluhu zpeněžena. Takovou zástavou může být nemovitost. Zástavní právo se zapisuje do katastru nemovitostí.

Nejčastějšími zástavními smlouvami jsou smlouvy zajišťující hypoteční úvěry na koupi nemovitostí.

Chcete vědět více? Poraďte se s námi!

Věcné břemeno

Věcné břemeno (služebnost) pro vlastníka nemovitosti znamená povinnost něco dát, konat, trpět, nebo se něčeho zdržet ve prospěch konkrétní osoby či jiné nemovitosti. Věcná břemena se zapisují do katastru nemovitostí.

Potřebujete zřídit věcné břemeno či nějaké věcné břemeno vymazat z katastru nemovitostí?
Napište nám, my to zajistíme!

Insolvence

Insolvence je neschopnost dostát peněžitým závazkům. S ní souvisí tzv. insolvenční řízení, tj. řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka dle podmínek insolvenčního zákona. Úpadek dlužníka je možné řešit. Jedním z řešení je oddlužení neboli tzv. „osobní bankrot“. Vlastní-li pak dlužník nemovitost, je obvykle zahrnuta do insolvenční podstaty a tento stav je pak zapsán v katastru nemovitostí. Dispozice s takovou nemovitostí jsou značně omezeny.

I nemovitost v insolvenci lze prodat a koupit. My víme, jak.
Napište nám, pomůžeme Vám s takovou nemovitostí!

Exekuce

Exekuce je nařizována, máte-li vůči nějaké třetí osobě dluh a delší dobu jej nesplácíte. V praxi to znamená, že je nejprve vydán tzv. exekuční titul, kterým je zpravidla soudní rozsudek či platební rozkaz, rozhodčí nález, notářský či exekutorský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti, nebo rozhodnutí správního orgánu. Exekuční titul pak ten, komu dlužíte, uplatní u místně příslušného soudu a ten nařídí exekuci a pověří konkrétního exekutora jejím provedením.

Je-li nemovitost exekučně zatížena, znamená to velké dispoziční omezení a nutnost komunikace s exekutorský­mi úřady.

I nemovitost s exekucí lze prodat a koupit. My víme, jak.
Napište nám, pomůžeme Vám s takovou nemovitostí!