Návrat předkupního práva

05.01.2018

Upravuje jej § 1124, který nově zní:

(1)   Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2)  Odstavec 1 se použije i v pří­padě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.

V praxi to znamená, že každý, kdo se rozhodne prodat nebo jinak zcizit svůj spoluvlastnický podíl na nemovité věci, je povinen jej přednostně nabídnout ostatním spoluvlastníkům téže věci, a to i v případě bezúplatného převodu (např. darování), a teprve pokud oni svého předkupního práva nevyužijí, může jej zcizit třetí osobě.

To neplatí v případě zamýšleného převodu osobě blízké, tj. rodiči, dítěti, manželovi, atd.

Kdo má předkupní právo a chce jej využít, musí zaplatit kupní cenu do 3 měsíců po učinění nabídky, jinak mu předkupní právo zanikne.

Pokud ten, kdo chce svůj spoluvlastnický podíl na nemovité věci prodat či jinak zcizit, poruší povinnost učinit přednostní nabídku ostatním spoluvlastníkům, mají ostatní spoluvlastníci vyjma práva domáhat se na prodávajícím splnění jeho povinnosti podle § 1124 občanského zákoníku také právo domáhat se přímo na nabyvateli, který podíl nabyl koupí nebo jiným na roveň postaveným způsobem, aby mu podíl za příslušnou úplatu převedl. Příslušnou úplatou se zde rozumí cena, za kterou nabyvatel podíl nabyl.

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme k zajištění funkčnosti webu, personalizaci obsahu našich webových stránek, shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a k přizpůsobení obsahu a reklam.

Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Nastavení soukromí

Zde si můžete upravit nastavení cookies a personalizace. Změny nastavení se projeví pouze pro prohlížeč a zařízení, které právě používáte.